"Budujemy wolontariat spółdzielczy"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019

Przydatne linkiDepartament Polityki Senioralnej
Departament Polityki Senioralnej MRPiPS

Portal Seniorów
Portal Seniorów

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych
Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion