"Budujemy wolontariat spółdzielczy"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019

Zakładane rezultaty realizacji projektu

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion